Úvodní stránka » Webdesign » Zvýšení návštěvnosti webu

Zvýšení návštěvnosti webu

Má dáti, dal

U většiny činností firmy či podnikatelé sledují souvislost mezi cenou produktu nebo služby a přínosem jaký to pro ně má. Kupodivu však jen velmi málo majitelů či provozovatelů webových stránek sleduje jejich přínos na další činnost firmy. Málokterá firma po vytvoření a spuštění nových webových stránek již nepamatuje na jejich další aktualizaci, propagaci a zviditelnění.

Jaký je přínos webu a jak ho zjistit?

Nejprve se podívejme na druhy webových stránek z hlediska jejich role v obchodních transakcích:

  • webové stránky poskytující informace o firmě, produktech nebo službách bez možnosti objednání přímo ze stránek
  • webové stránky s online službou (inzerce, seznamky, ...)
  • internetový obchod s přímou možností objednání produktů nebo služeb
Co se týče přímého finančího efektu je nejsnazší situace u internetových obchodů, u nich zná provozovatel přímo výši realizovaného obratu. Podobně přesné informace je možno získat u online služeb ze znalosti počtu transakcí a příjmu z jedné transakce. U ostatních webových stránek je nutné pátrat u všech firmou realizovaných obchodů po prvotním kontaktu zákazníka a na základě toho zjistit přínos.

Dalšími kritérii je množství potenciálních zákazníků získávajících informace o vaší firmě, produktech a službách a budování povědomí o firmě a produktech. Přestože tento efekt není možné vyhodnotit přímo finančně, je možné ho přesně měřit a hodnotit trendy vývoje, sezonní výkyvy návštěvnosti, sledovat a vyhodnocovat dopady reklamy na internetu i jiných forem reklamy.

Na základě dlouhodobého sledování informací o návštěvnosti, zdroji návštěv a klíčových slov z vyhledávačů je možné průběžně ladit webovou prezentaci tak, aby byla pro návštěvníky snadno nalezitelná a aby obsahovala to, co od ní návštěvníci očekávají. Můžete také snadno sledovat a vyhodnocovat efektivitu různých druhů internetové reklamy díky přímému měření počet návštěvníků z jednotlivých zdrojů s možností hodnocení efektivity přeměňování návštěvníků v zákazníky u internetových obchodů (tzv. poměr konverzí).

Jak sledovat návštěvnost webu

Námi vytvořené webové stránky poskytují všechny potřebné informace. Po spuštění nových webových stránek je možné začít sledovat vliv nového webu na návštěvnost a případně i na konverze (u internetových obchodů). Na základě delšího vyhodnocování je možné průběžně optimalizovat stránky pro vyhledávače a přizpůsobovat klíčová slova webových stránek tomu, co návštěvníci na internetových vyhledávačích vyhledávají.

Pokud ještě nemáte od nás webové stránky a nevíte jak svoje webové stránky monitorovat, můžeme zanalyzovat možnost zapojení vašich webových stránek do podrobného měření návštěvnosti a případně i váš web začít sledovat. Po nějaké době (cca 1 měsíc) je možné začít z návštěvnosti webu učinit závěry a navrhnout další potřebné kroky.

Jak zvýšit návštěvnost webu?

Na základě analýzy vašich webových stránek a sledování návštěvnosti webu je možné stránky dále optimalizovat pro vyhledávače (tzv. SEO optimalizace), lépe přizpůsobit návštěvníkům a navrhnout další formy internetového marketingu. 

Buďte s námi na internetu úspěšnější!

DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek
DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek