Úvodní stránka » DTP Studio » Loga & logotypy

Loga & logotypy

Logotyp, jako graficky znázorněný název společnosti nebo produktu, může být originálním prvkem propagace. Vhodně vytvořené, zapamatovatelné propojení loga a textu se vžije a v představách lidí ztotožní s vaší společností a jejím portfoliem.

Logo je základním a nejdůležitějším prvkem firemního stylu. Je to symbol, který slouží k identifikaci firmy. Nemálo firem mu přidává až magickou hodnotu a sílu.

Při tvorbě loga směřuje naše grafické studio k co nejjednodušímu řešení. Díky jednoduchosti je pak logo snadno zapamatovatelné a použitelné ve všech typech médií, kde se může vyskytovat - tedy tisk, web, signmaking a další.

Jednotný firemní styl = Image firmy

Proč je jednotný vizuální styl důležitý?

 • firma vystupuje jednotně a tím buduje svoji „dobrou pověst"
 • vyjadřuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jinými společnostmi
 • ovlivňuje spotřebitele o nákupním procesu
 • v každé komunikaci směrem ke spotřebitelům nebo obchodním partnerům firma působí jako integrální celek

Firemní styl obsahuje:

 1. Firemní design - logo, značka, grafika, barevnost, písmo
 2. Firemní kultura - firemní zásady, představy a vztahy, organizační struktura, vzdělávání zaměstnanců, základní povědomí o firmě
 3. Firemní komunikace - vnitřní komunikace – sounáležitost s firmou, postoj: „my-naše firma", komunikace s okolím – zákazníky (i potencionálními), konkurenty, dodavateli, obchodními partnery
 4. Produkt - jeho kvalita, spolehlivost, důvěryhodnost, výjimečnost, obal, způsob prodeje a propagace, postavení na trhu

Co je to grafický manuál?

Grafický manuál je souhrn pravidel pro používání firemní grafiky pro jednoznačnou identitu firmy. Pod pojmem grafický manuál rozumíme souhrn pravidel používání konstant jednotného vizuálního stylu (konstanty vizuálního stylu jsou: název firmy, logo, firemní barvy, firemní písmo). Grafický manuál šetří čas vám i subjektům, kterým se zadává výroba reklamy. Grafický manuál definuje např.:

 • jak používat logo
 • jak nepoužívat logo
 • základní barvy vizuálního stylu
 • použití druhu písma
 • formátování textu atd.

Grafický manuál dále zpracovává aplikaci výše uvedených pravidel v praxi např. jak mají vypadat:

 • vizitky
 • inzerce
 • prezentace
 • polepy služebních aut
 • firemní dokumenty
 • webové stránky
 • označení prodejen

Co Vám přinese grafický manuál?

Jednoznačné vnímání značky spotřebitelem
Pro systematické budování značky a jednotnou komunikaci s okolím je grafický manuál nutností. Vyjadřuje a definuje vlastní specifičnost, originalitu a nezaměnitelnost s jiným, podobně orientovaným podnikem. Jasně definovaný firemní styl do značné míry ovlivňuje i rozhodování spotřebitele v nákupním procesu.

Jednotný styl komunikace uvnitř a vně firmy
Grafický manuál je závazný pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky, a tím je zajištěna stylová jednota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř. Laicky řečeno je grafický manuál zárukou toho, že např. logotyp Vaší společnosti bude vypadat na vizitce stejně dobře jako na automobilu.

Úsporu času a nákladů
Grafickým manuálem šetříte čas svůj a čas subjektů, kterým zadáte realizaci propagace vaší společnosti. Získáte kompletní návod k používání firemního grafického stylu. Budete tak mít při komunikaci se zákazníky a obchodními partnery zajištěn jednotný vizuální styl, estetičnost, osobitost a nezaměnitelnost vaší společnosti.

DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek
DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek