Úvodní stránka » DTP Studio » Grafické manuály

Grafické manuály

Firemní identita představuje kulturu, styl, principy a tradice, které firma vyznává a prezentuje se s ní před klienty nebo na veřejnosti. Firemní identitu lze transformovat do podoby log, složek, vizitek, hlavičkového papíru, nabídkových letáků, designu firemních tiskovin, polepů firemních automobilů, webových stránek apod.

To vše jsme připraveni pro vás nově navrhnout, případně aktualizovat. Ucelená corporate identity vás zviditelní. Protože o kom se neví, jako by nebyl. Prostřednictvím našich návrhů vám můžeme účinně pomoci dát o sobě vědět.

Pro efektivní vystupování Vaší firmy je důležité mít jednotný vizuální styl. Jeho základem je sjednocení všech výstupů se kterými se zákazníci setkávají. Ucelený vizuální styl působí podprahově a buduje hodnotu společnosti... Dbáme na eleganci, estetičnost a přání našich zákazníků

Firemní vizuální styl je jednotný způsob vizuální prezentace společnosti, uplatňovaný ve všech formách vnější i vnitřní komunikace firmy. Úkolem správně navrženého firemního stylu je zajišťovat jednotnou vizuální komunikaci s okolním světem a stanovit rámec pro propagaci firmy. Významně přispívá k tvorbě a posilování image firmy a jeho důsledná aplikace podle jasně vytvořené koncepce je nezbytná pro vznik silné firemní identity.

Pod firemní vizuální styl (corporate design) se standardně zahrnuje:

 • Značka podniku nebo výrobku (logo, logotyp)
 • Merkantilní tiskoviny (dopisní papír, obálka, vizitka, komplimentka, razítko, faxový papír, objednávka, faktura, formulář, samolepka, firemní desky)
 • Informační tiskoviny (katalog, brožura, leták, výroční zpráva, profil společnosti)

Firemní styl je kodifikován manuálem firemního grafického stylu (grafický manuál), jehož standardními součástmi jsou definice loga, logotypu a jejich varianty, barevnost, typografie, zakázané varianty a vzory typických firemních písemností (merkantilie), propagačních tiskovin (katalogy, letáky, brožury atd.), inzerce i prostorových aplikací (označení budov, dárkové předměty apod.)

Nabízíme Vám vytvoření nového či úpravu stávajícího firemního logotypu a s tím související služby, jako je úprava ostatního firemního designu. K Vašemu novému či přepracovanému logu Vám dále vytvoříme grafický manuál, ve kterém naleznete Vaše nové logo a zásady pro jeho správné použití při propagaci Vaší společnosti či produktu. Díky tomuto manuálu bude Vaše společnost či produkt vždy jednotně propagován v souladu s Vašimi zájmy.

Hlavní výhody dobré image pro existenci firmy:

 • loajalita - větší svázanost okolí i zaměstnanců s míněním o firmě
 • cenová prémie - loajální zákazníci jsou ochotni zaplatit více
 • účinnější komunikace - vysoká image je předpokladem vyniknutí v informačním zahlcení, kterému jsou vystaveny cílové skupiny příjemců
 • dobrá image má i svou finanční hodnotu - někdy je dokonce hodnota image (goodwill) vyšší než souhrn hmotných aktiv
 • základ image značek a výrobků - jakákoliv asociace výrobku s již vybudovanou image podniku ovlivňuje i jeho image
 • lepší postavení na trhu práce - významnou výhodou, kterou přináší kvalitní firemní image, je lepší postavení na trhu práce a nižší náklady na příjem nových pracovníků. Dobrá reputace zpravidla přiláká dostatečný počet kvalifikovaných uchazečů. Stejně tak má dobrá image vliv na loajalitu a motivaci pracovníků, kteří ve firmě setrvají i v problémových situacích.

Grafický návrh zahrnuje kvalitní typografické řešení textu kombinované s ilustračními fotografiemi či ilustracemi souvisejícími s hlavním mottem (ideou) VZ. Při přípravě fotografií spolupracujeme řadu let s několika kvalitními fotografy.

Jsme plně připraveni nabídnout Vám řešení Vašeho problému, a to doslova od vizitky, až po billboard. Pokud nemáte vhodné fotografické podklady, vytvoříme je za pomocí naší vlastní techniky. Fotografie na kalendáře, či podobné tiskoviny si můžete vybrat za naší fotobanky, kde máme snímky ve vysokém rozlišení z Evropy i ze světa.

Kromě zakázek prezentovaných ve vlastních kapitolách řešíme i množství dalších grafických aplikací. Vytváříme různorodé prospekty, katalogy, příručky letáčky, brožury, divadelní programy. Grafické návrhy jsou zpracovány se znalostí všech dostupných technologií tisku. Při přípravě dat u zákazníka nabízíme předběžnou konzultaci s možným doporučením grafických úprav.

Klasifikace oblastí grafického designu

 1. CORPORATE DESIGN
  1. značka (značka podniku, značka výrobku, značka akce)
  2. manuál vizuální komunikace
  3. merkantilní tiskoviny (dopisní papír, obálka, vizitka, komplimentka, razítko, faxový papír, objednávka a faktura, formulář, samolepka, firemní desky)
  4. informační tiskoviny (katalog, brožura, katalogový list, výroční zpráva, firemní profil, příručka, leták)
 2. PROPAGACE A REKLAMA
  1. prezentační tiskoviny
  2. inzerce
  3. kalendář
  4. pozvánky a pohlednice, novoročenky
  5. outdoors (plakáty, pouliční a městské poutače, plakát, citylight, transparent, billboard)
  6. obaly, etikety a tašky (obal výrobku, obaly série výrobků, etiketa, etiketa + štítek + korunka, tapeta, balící papír)
  7. vlajky a třepetalky
  8. společenské tiskoviny (jídelní lístek, účtenka, pivní tácek, diplom, čestné uznání)
 3. KNIŽNÍ DESIGN A ILUSTRACE
  1. Knižní obálky a vazby
  2. Knižní edice
  3. Ilustrace 
 4. VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE A INFORMAČNÍ DESIGN
  1. informační systémy a mapy
  2. výstavy a veletrhy
  3. prodejny (prostorový firemní poutač, firemní štít, neonová reklama, prostorový poutač, vitrína (výloha))
  4. dopravní prostředky (osobní automobil, dodávkový vůz, kamion, autobus, tramvaj, letadlo)
 5. PERIODIKA, MEDIA A FILM
  1. noviny a časopisy
  2. TV (znělka pořadu, předělový jingle)
  3. film
  4. CD, VHS, DVD, CD-ROM
  5. Webová komunikace – webové stránky
  6. Mediální prezentace – PowerPoint
 6. CENINY, ZNÁMKY A BANKOVKY
  1. bankovní ceniny, pojišťovací smlouvy
  2. známka
  3. kreditní a konzumní karta
  4. telefonní karta
 7. TYPOGRAFIE A PÍSMO
  1. autorské písmo
  2. firemní autorské písmo s exkluzívní licencí pro klienta
DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek
DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek