Úvodní stránka » DTP Studio » Design & grafika

Design & grafika

Na DTP Studio provádí tyto činností:

  • kompletní zpracování tiskovin (vizitky, letáky, brožury, katalogy, produktové listy atd.),
  • sazba, zlom textů,
  • scan a retuš obrazových předloh,
  • fotomontáže,
  • předtisková příprava (tvorba tiskového PDF, kontrola před výstupem).

Naší výhodou je znalost jednotlivých výstupních technologií tisku s ohledem na kvalitu, cenu a termín. Zakázku jsme tak schopni realizovat komplexně – tedy i včetně tisku, nebo Vám pouze předat tisková data v elektronické podobě.

  • ofsetový tisk plnobarevných i jednobarevných tiskovin včetně knihařského zpracování, výseku, případně kompletace (letáky, brožury, výroční zprávy, časopisy, katalogy, produktové listy, obálky, vizitky atd.)
  • digitální tisk malých nákladů nebo urgentních zakázek, včetně personifikace (letáky, brožurky, vizitky do formátu A3+)
  • sítotisk (etikety, samolepky, potisk textilu, potisk reklamních předmětů)
  • velkoplošný tisk (plakáty, reklamní plachty, POS stojany, desky s přímým potiskem, samolepky, bannery, vše možno s tvarovým ořezem, billboardy, samolepky na trvanlivý polep vozidel atd.)
  • řezaná grafika (polepy automobilů, výloh, desek)
DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek
DTP studio reklaní agentura Pardubice webdesign promotion reklama dárkové reklamní předměty reklama reklamní studio propagace, potisk tašek